W ramach wsparcia oferujemy:

 • bezpłatne wypożyczenie,
 • pomoc w doborze nastaw,
 • zdalną diagnostykę problemów,
 • wsparcie przy zmianie typu/producenta falowników.

Falowniki BD600

Uproszczony dobór falowników:
 1. Ze względu na napięcie znamionowe silnika
  Silnik, który może być zasilany 3 x 230 V, można podłączyć do falownika zasilanego z jednej fazy 230 V. Z reguły dotyczy to silników do 4 kW. Silnik zasilany 3 x 400 V wymaga falownika zasilanego również 3 x 400 V.
 2. Ze względu na prąd znamionowy silnika
  Znamionowy prąd wyjściowy falownika musi być większy lub równy prądowi znamionowemu silnika. Jeśli przewidujemy krótkotrwałą pracę z niewielkim przeciążeniem silnika, to należy uwzględnić większy prąd wyjściowy falownika.
 3. Ze względu na charakter obciążenia:
  • Obciążenie zmiennomomentowe – pompy i wentylatory
   W tym przypadku możemy użyć falownika BD600 jeden stopień niższej mocy , niż moc napędu, co oznacza zmniejszenie kosztu falownika. Zmiana tej charakterystyki falownika jest realizowana przez nas.
  • Obciążenie stałomomentowe, np. taśmociągi, dźwigi, młyny, kruszarki
   Tutaj należy wziąć pod uwagę rozruch napędu, czasami bardzo ciężki. Z reguły każdy falownik dysponuje przeciążalnością prądową na poziomie 150% prądu znamionowego w czasie maks. 60 sekund (po tym czasie falownik zgłosi błąd). Może to się okazać niewystarczające do przeprowadzenia rozruchu. Dlatego może się okazać niezbędne zastosowanie falownika o co najmniej jeden stopień większej mocy, niż moc silnika. Dla prawidłowej pracy napędu niezbędny jest wydajny tryb sterowania wektorowego falownika – tak jak zaimplementowany w naszej serii BD600.

Do pobrania:

Falowniki H1

Do pobrania: