Układy automatyki realizowaliśmy

 • w Szwajcarii telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Niemczech telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Chinach telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Kanadzie telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Brazylii telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Meksyku telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Egipcie telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • na Ukrainie telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Rosji telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej
 • w Argentynie telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej

 

Wykaz ważniejszych projektów zrealizowanych przez nas w latach 2001-2017

2017 rok:

 • Oprogramowanie SCADA wykorzystane w systemie BMS do nadzoru układu wentylacji i klimatyzacji w szpitalu w Gliwicach

2016 rok:

 • Monitoring GPRS pięciu przepompowni ścieków – przedsiębiorstwo wodociągowe na Mazurach
 • Projekt części elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie
 • Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim
 • Aplikacja SCADA monitorująca przepompownie ścieków przy pomocy transmisji GPRS – Nogat Malbork Sp. z o.o.
 • Projekt i wykonanie modernizacji kotłowni w Pieniężnie
 • Projekt i wykonanie części AKPiA oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim
 • Projekt i wykonanie sterowania przepompownia główną ścieków w Nowym Stawie

2015 rok:

 • Projekt i wykonanie stanowiska badawczego na Politechnice Łódzkiej
 • Projekt (uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego) i wykonanie automatyki kotłowni w Pieniężnie
 • Projekt (uzgodniony z UDT) i wykonanie automatyki kotła K1 w kotłowni w Iławie
 • Oprogramowanie SCADA dla instalacji biogazu w Siemiatyczach
 • Aplikacja SCADA monitorująca oczyszczalnię ścieków w Mszczonowie
 • Automatyka sterująca i nadzorująca proces napowietrzania pryzm kompostowych
 • Aplikacja SCADA usprawniająca diagnostykę sterowników firmy REFLEX
 • Maszyna do produkcji kubków z papieru – Unicup Sp. z o.o.

2014 rok:

 • Metal Expert – wykonanie sterowania dla stanowisk badawczych
 • Wykonanie automatyki kotłów K1 i K2 w kotłowni w Iławie
 • Wymiana sterowania oczyszczalni ścieków w Młynarach
 • Wykonanie sterowań dla kotłów na biomasę dla jednego z większych producentów kotłów w Polsce
 • Wykonanie projektu elektrycznego kotłowni parowej w JBB Łyse
 • Wykonanie stanowisk egzaminacyjnych z falownikiem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
 • Wykonanie automatyki dla jednego z producentów maszyn w Kanadzie, Brazylii i Meksyku
 • Dostawa i montaż trójfazowego zasilacza UPS 15 kVA w Elbląskim Parku Technologicznym
 • Energetyka Cieplna w Iławie – monitoring węzłów cieplnych

2013 rok:

 • Modernizacja sterowania kotłowni w Lipowinie
 • Wykonanie sterowania fabryką brykietów w Egipcie
 • Automatyka zbiornika biogazu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu
 • Oprogramowanie SCADA monitorujące studnie i stację uzdatniania wody w Opocznie
 • System SCADA nadzorujący elewatory zbożowe w Kobierzycach
 • Aplikacja SCADA dla oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli
 • Dostawa zestawów edukacyjnych zawierających falownik oraz panel HMI dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

2012 rok:

 • PEC Pieniężno SP. z o.o. – wykonanie projektu i sterowania napędami kotłowni
 • Oczyszczalnia ścieków – Skawina k. Krakowa – wykonanie szafek sterujących piaskownikiem, mieszadłem oraz osadnikiem wstępnym w oparciu o sterownik SIEMENS S7-1200
 • Oczyszczalnia ścieków – Ostrowiec Świętokrzyski – wykonanie układu sterowania piaskownikiem
 • Oczyszczalnia ścieków – Stare Pole k. Malborka – wykonanie nadrzędnego systemu sterowania i nadzoru (SCADA) w oparciu o oprogramowanie Trace Mode
 • ZWiK Mrągowo – wykonanie automatyki studni głębinowej nr 2 oraz dodanie jej do istniejącego systemu monitoringu
 • PEC Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański – montaż układu regulacji parametrów pracy wentylatora wyciągu
 • Biogazownie w Niemczech i Szwajcarii – wykonanie szafek sterujących urządzeniami technologicznymi
 • Netland Sp. z o.o. – wykonanie układu kompensacji mocy biernej w zakładzie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz uruchomienie automatycznego sterowania linii produkcyjnej
 • Oczyszczalnia ścieków – Górowo Iławeckie – wykonanie układu kompensacji mocy biernej

2011 rok:

 • Oczyszczalnia ścieków – Działdowo – naprawa i częściowa wymiana uszkodzonego na skutek wyładowań atmosferycznych systemu sterowania
 • Oczyszczalnia ścieków – Stare Pole k. Malborka – projekt AKPiA modernizacji oczyszczalni
 • Energetyka Cieplna Iława – projekt oraz wykonanie AKPiA i monitoringu trzech kotłów w kotłowni miejskiej oraz stacji ciepłowniczej; wykonanie monitoringu GPRS obiektu zdalnego przy pomocy modułów telemetrycznych firmy InVentia
 • ZWiK Mrągowo – wykonanie monitoringu GPRS obiektu zdalnego przy pomocy modułów telemetrycznych firmy InVentia
 • Oczyszczalnia ścieków – Ostrowiec Świętokrzyski – wykonanie układów sterowania dwóch mieszadeł i zgarniacza
 • PEC Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański – wykonanie układu sterowania pompami obiegowymi w kotłowni

2010 rok:

 • Elbląski Park Technologiczny – projekt i wykonanie AKPiA Stacji Podnoszenia Ciśnienia z przeniesieniem wskazań do istniejącego systemu monitoringu EPWiK
 • Centralny Wodociąg Żuławski – Nowy Dwór Gdański – projekt AKPiA zadania “Poprawa zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę”
 • Energetyka Cieplna Iława – projekt oraz wykonanie AKPiA monitoringu kotła IV (15 MW)
 • ZWiK Mrągowo – wykonanie sterowania głównym zestawem hydroforowym
 • Oczyszczalnia ścieków – Lubliniec – projekt i wykonanie automatyki zgarniaczy

2009 rok:

 • Hollas Pasłek – projekt i wykonanie automatyki linii produkcyjnej jednej z największych w Europie firm produkujących firm produkujących torf dla ogrodnictwa
 • Oczyszczalnia ścieków – Grupa Lotos Gdańsk – projekt i wykonanie automatyki zgarniacza i flotatora
 • ZWiK Mrągowo – wykonanie AKPiA i części elektrycznej z monitoringiem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

2008 rok:

 • Oczyszczalnia ścieków – ZWiK Mrągowo – modernizacja układu sterowania dmuchawami
 • Kotłownia Osiedlowa Kamiennik Wielki k. Elbląga – projekt i wykonanie AKPiA

2007 rok:

 • Oczyszczalnia ścieków – Polmlek Raciąż – projekt i wykonanie automatyki zgarniacza
 • Michelin Olsztyn – projekt i wykonanie AKPiA głównej, technologicznej pompowni wody
 • Oczyszczalnia ścieków – ZWiK Mrągowo – projekt i wykonanie AKPiA i części elektrycznej z monitoringiem modernizacji Przepompowni Głównej Ścieków

2006 rok:

 • Oczyszczalnia ścieków – Zaporoże, Ukraina – wykonanie automatyki zgarniaczy wg. dokumentacji niemieckiej
 • Oczyszczalnia ścieków – Grupa Lotos Gdańsk – projekt i wykonanie automatyki zgarniacza
 • Oczyszczalnia ścieków – Polmlek Lidzbark Warmiński – projekt i wykonanie AKPiA i części elektrycznej
 • ZWiK Mrągowo – projekt AKPiA i części elektrycznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

2005 rok:

 • Oczyszczalnia ścieków – Izabelin k. Warszawy – projekt i wykonanie automatyki zgarniacza

2004 rok:

 • Kotłownia osiedlowa Lipowina k. Braniewa – projekt i wykonanie AKPiA

lata 2001-2003:

 • Winiarnia MIX Kwidzyn S.A. – projekt i wykonanie AKPiA około 70% hali produkcyjnej największej winiarni w Polsce