Sterowanie kotłownią miałową:

 • obudowa metalowa IP54, wentylowana, zapewniająca najlepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi,
 • oświetlenie szafki, zainstalowane gniazdo wtykowe 230 V umożliwiające podłączenie komputera,
 • sterowanie wykonane w oparciu o napięcie 24 VDC,
 • zabezpieczenie przed niepoprawnym napięciem zasilającym, ochronniki,
 • analizator parametrów sieci,
 • współpraca z wbudowanymi w silniki zabezpieczeniami,
 • sterownik PLC Fatek lub Siemens S7-1200 wraz z siedmiocalowym, kolorowym, dotykowym panelem operatorskim zapewniające poprawne sterowanie i łatwą obsługę szafki,
 • zapamiętywanie występujących awarii wymagających lokalnego lub zdalnego wykasowania, również po zaniku zasilania,
 • implementacja pliku zdarzeń w panelu operatorskim HMI, ułatwiającego analizę pracy MEW,
 • modem GPRS Ursalink komunikujący się ze sterownikiem PLC poprzez łącze Ethernet, zapewniający dostęp do wszystkich parametrów kotłowni,
 • wbudowany zasilacz UPS zapewniający zdalny podgląd parametrów kotłowni w przypadku zaniku dostawy energii elektrycznej,
 • tryby pracy napędów: RĘKA, AUTO:
  • tryb pracy: RĘKA umożliwia sterowanie napędami w sytuacjach alarmowych bez użycia sterownika PLC i panelu HMI wykorzystując blokady kotłów,
  • tryb pracy: AUTO – sterowanie realizowane przez sterownik PLC. Zmiana parametrów sterowania możliwa jest poprzez panel operatorski HMI,
 • bezpieczne odstawienie kotłów z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa,
 • bardzo tania eksploatacja karty SIM ok. 5 zł/miesiąc (stan na 31.12.2019 r.),
 • SCADA TraceMode umożliwiająca monitoring kotłowni, zmianę jej parametrów, zdalny podgląd stanu obiektu z poziomu przeglądarki internetowej lub smartfona, oraz jej zdalne załączenie,
 • gwarancja 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 miesięcy,
 • udostępniamy schematy elektryczne szafki i możliwość wykonania systemu przez inwestorów lub firmy trzecie (ODPŁATNIE).

UWAGA :

 • szczegółowy zakres wykonania projektu zależy od uzgodnień z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego(o ile taka zgoda jest wymagana).

telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej