Sterowanie orientacją zestawu paneli fotowoltaicznych:

W sterowniku PR200 zaimplementowany jest zegar astronomiczny. Na podstawie czasu astronomicznego oraz położenia geograficznego instalacji wyznaczane jest bieżące położenie kątowe Słońca. Orientacja normalnej do płaszczyzny panelu jest regulowane w taki sposób, aby kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię zestawu paneli był bliski 0°.

Zakres ruchu w pionie (nachylenie powierzchni paneli do powierzchni Ziemi) wynosi 75°, zaś zakres ruchu w poziomie (odchylenie  normalnej do płaszczyzny panelu od kierunku północ-południe) wynosi 60°. Program sterujący przystosowany jest do pracy w dowolnym położeniu na kuli ziemskiej. Przy silnym wietrze oraz w nocy panele ustawiane są w pozycji równoległej do podłoża.

Właściwości:

  • najbardziej dokładne sterowanie orientacją paneli fotowoltaicznych spośród dostępnych na rynku rozwiązań, bez względu na lokalne zachmurzenie,
  • sterownik może sterować silnikami elektrycznymi albo siłownikami hydraulicznymi.

Oferujemy:

  • sprzedaż sterownika PR200 wraz z wgranym oprogramowaniem,
  • schemat połączeniowy,
  • pomoc przy uruchomieniu,
  • cena netto sterownika PR200.24.2.0 wraz z wgranym oprogramowaniem – 200€.

telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej