Sterowanie pracą stacji podnoszenia ciśnienia:

W sterowniku zaimplementowany jest algorytm regulujący ciśnienie wyjściowe. Program śledzi wskazania ciśnienia wejściowego oraz wyjściowego i w zależności od potrzeb załącza lub wyłącza kolejne pompy układu w sposób zapewniający ich równomierne wykorzystanie.

Właściwości:

 • Tryby pracy:
  • RĘKA: SPC może pracować – bez PLC – poprzez przekaźnik wyświetlacza Simex,
  • AUTO: praca pomp regulowana jest przez PLC,
  • AUTO+ZDALNE: po wyposażeniu systemu w router GPRS można zdalnie zmieniać nastawy i monitorować pracę układu oraz otrzymywać powiadomienia SMS o dowolnych zmianach stanu instalacji,
 • Możliwe wykonania:
  • tylko sterownik PR200 – obsługa ma dostęp do parametrów systemu poprzez wbudowany w sterownik prosty, tekstowy wyświetlacz,
  • sterownik PR200/PR102 i panel HMI Rievtech,
  • sterownik PR200/PR102, panel HMI Rievtech oraz router GPRS Ursalink,
 • Sterownik PLC może realizować algorytm SPC:
  • przy użyciu jednego falownika dla czterech pomp (jak na poniższych zdjęciach),
  • dla dowolnej konfiguracji SPC.

Oferujemy:

 • sterownik PLC – 270€ netto (bez programu),
 • panel HMI Rievtech – 180€ netto (bez programu),
 • router GPRS Ursalink – 266USD netto; router może pracować z użyciem zwykłej karty SIM – 5zł/miesiąc,
 • sprzedaż sterownika PR200/PR102 i panelu HMI wraz z wgranym oprogramowaniem,
 • wykonanie aplikacji monitorującej SCADA TraceMode,
 • schemat połączeniowy,
 • pomoc przy uruchomieniu,
 • wykonanie kompletnej szafki wraz z montażem.

telemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowejtelemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowejtelemetria i sterowanie
automatyka przemysłowa
dystrybucją urządzeń automatyki przemysłowej
integracja systemów automatyki przemysłowej
realizacja projektów automatyki przemysłowej
dostawa i montaż automatyki przemysłowej