W lutym 2014 r. oddano do użytku zbiornik biogazu zainstalowany na terenie oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Inwestorem było Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. Nasza firma wykonała dla ww. inwestycji prace z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki. Szafy sterownicze zostały wyposażone w sterowniki firmy GE Intelligent Platforms oraz panele operatorskie Astraada

Nadzór nad poprawnością pracy całego systemu sprawuje oprogramowanie SCADA/HMI TRACE MODE. Zostało ono zainstalowane na komputerze w dyspozytorni i daje obsłudze możliwość podglądu aktualnych wartości związanych ze stanem zbiornika takich jak: stopień wypełnienia, ciśnienie czy też ewentualny wyciek gazu.

Dodatkowo wszystkie dane zapisywane są do przemysłowej bazy danych SIAD, dzięki czemu jest możliwość przeglądania ich na wykresach lub w postaci raportów. Stany alarmowe także są rejestrowane i dostępne do podglądu na bieżąco lub w postaci raportu w formacie html.

W projekcie wykorzystano licencję DocRTM+, czyli standardowy moduł oprogramowania TRACE MODE dla projektów, w których wymagane jest wykorzystanie przemysłowej bazy danych oraz raportowanie.

Zastosowanie oprogramowania TRACE MODE pozwoliło obniżyć koszt wdrożenia oprogramowania SCADA dwa do trzech razy (w porównaniu do produktów konkurencyjnych tej samej klasy).