Ogólna funkcjonalność TRACE MODE® przerosła już tradycyjne oprogramowanie HMI/SCADA, tym niemniej, HMI jest ciągle najbardziej popularną częścią TRACE MODE. Oprócz standardowych funkcji HMI, TRACE MODE® 6 ma wiele funkcji, które odróżniają go od zwykłego oprogramowania HMI/SCADA.

Przede wszystkim, głównym komponentem TRACE MODE jest zintegrowane środowisko programistyczne (integrated development environment – IDE). Łączy on w sobie ponad 10 różnego rodzaju edytorów. IDE ma darmową wersję. Funkcje HMI oprogramowania TRACE MODE 6 SCADA są tak mocno połączone z narzędziem do programowania sterowników SOFTLOGIC oraz z modułami ekonomicznymi T-FACTORY (MES-EAM-HRM), że trudno je rozróżnić.

Dzięki unikalnej technologii autobuilding możemy zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy w projektach SCADA. Autobuilding pozwala, za pomocą jednego kliknięcia myszy, podłączyć HMI do urządzeń I/O, utworzyć połączenie sieciowe pomiędzy węzłami (PC lub PLC) rozproszonego sytemu sterowania itd. Oprogramowanie TRACE MODE SCADA posiada darmową bibliotekę gotowych do użycia sterowników dla ponad 2400 kontrolerów PLC i urządzeń I/O.

Koncepcja jednego projektu dla rozproszonych systemów sterowania pozwala zaimplementować bezpośrednie połączenia pomiędzy komponentami w różnych węzłach. Na przykład, możliwe jest wyświetlenie zmiennej z jednego węzła HMI/SCADA na ekranie innego bez konieczności tworzenia żadnych dodatkowych kanałów do komunikacji między nimi.

Do programowania algorytmów sterowania TRACE MODE 6 HMI/SCADA oferuje wszystkie 5 języków międzynarodowego standardu IEC 6-1131/3. Wśród nich wyróżniamy języki graficzne – Techno FBD, Techno LD, Techno SFC i języki skryptowe – Techno ST, Techno IL. Dzięki tak szerokiemu zakresowi narzędzi użytkownik może wybrać sposób programowania, który najbardziej mu odpowiada. We wszystkich językach programowania dostępne są debuggery i narzędzia diagnostyki online.

Baza danych TRACE MODE 6 HMI obsługuje prawie każdy format danych. Oprócz znanych formatów wartości dyskretnych i zmiennoprzecinkowych, ta wersja HMI obsługuje zmienne typu rows, double float, hex32, jak również zmienne typu time (jako osobne kanały).

Doskonała grafika 3D oprogramowania TRACE MODE 6 HMI/SCADA z pewnością przyciągnie uwagę specjalistów. Jednocześnie, edytor graficzny HMI jest poręczny i łatwy w obsłudze. Oprogramowanie TRACE MODE 6 HMI/SCADA nie tylko dobrze wygląda, lecz jest również w pełni funkcjonalne: każdy element graficzny może zmieniać w czasie rzeczywistym swoje właściwości, wymiary oraz położenie na ekranie, w zależności od innych parametrów, może być on także przyciskiem.

Fotorealistyczna grafika ekranu jest oparta na OpenGL. Dzięki temu ma wiele nowych funkcji. Dla elementów 3D możliwe jest określenie następujących właściwości:

 • przezroczystość,
 • położenie źródła światła,
 • kształt i kolor,
 • zastosowane tekstury,
 • rozproszenie i lustrzane odbicie,
 • dowolny kąt przesunięcia (np. w czasie rzeczywistym).

Paleta kolorów jest nieograniczona. Palety RGB i HSV są obsługiwane.

Dla wygody podczas projektowania złożonych schematów, edytor TRACE MODE 6 HMI/SCADA obsługuje powłoki, których widoczność można zmieniać w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy na jednym ekranie HMI przedstawić różne podsystemy technologiczne, np. sieci elektryczne i hydrauliczne, urządzenia przeciwpożarowe, klimatyzację i wyświetlać je w zależności od woli operatora.

Obsługa zewnętrznych formatów graficznych została znacznie ulepszona, animacje i rysunki rastrowe mogą być dowolnie transformowane (obracanie, rozszerzanie), i co więcej, jest to możliwe nie tylko w edytorze, lecz także dynamicznie. Przezroczystość tła jest również obsługiwana. Oryginalna technologia 3D Fast+ pozwala na szybkie odświeżanie ekranu HMI w czasie rzeczywistym.

W TRACE MODE 6 HMI/SCADA dostępne są różne wykresy :

 • wykresy archiwalne,
 • bieżące,
 • analogowe,
 • dyskretne,
 • profili w oparciu o określone punkty.

Wygodny system nawigacji umożliwia:

 • przeglądanie przebiegu procesu dla dowolnej chwili czasu,
 • przybliżanie/oddalanie zaznaczonego obszaru,
 • dodawanie nowych przebiegów w czasie rzeczywistym.

Korzystając z elementu scroll bar można przeglądać na wykresie nieskończoną liczbę parametrów dyskretnych oraz analogowych. Dla każdego z nich można określić kolor oraz styl linii. Pojawiające się okresy niepewności wartości parametrów (np. w przypadku braku komunikacji między HMI a PLC) mogą zostać zaznaczone za pomocą specjalnych kolorów lub stylu linii. Dokładną wartość monitorowanego parametru w danej chwili można odczytać z wykresu za pomocą kursora. Parametry poszczególnych wykresów mogą być konfigurowane niezależnie od pozostałych.

TRACE MODE 6 HMI/SCADA obsługuje okna pop-up. Wiele okien pop-up może być otwartych jednocześnie. Posiadają one wszystkie standardowe funkcje okna. Mogą być przenoszone, przesuwane na wierzch, mogą także zmieniać wymiary, być zamykane dobrze znanym krzyżykiem w prawym, górnym rogu itd. Główne okno HMI jest niezależne od okien pop-up. Mogą one także mieć różne cykle odświeżania.

TRACE MODE HMI posiada własny generator raportów, który zapewnia szybkie i w pełni funkcjonalne generowanie raportów HTML w czasie rzeczywistym. Generator raportów jest wbudowany w niektórych wersjach runtime (DocRTM+), jest też dostępny jako oddzielna aplikacja (Documentation Server). Szablony raportów mogą zostać utworzone w IDE Template Editor.

W szóstej wersji oprogramowania TRACE MODE HMI/SCADA , technologie hot redundancy zostały ulepszone. W projektach SCADA można teraz stworzyć automatycznie nie tylko podwójną redundancję (Double Force), lecz także potrójną redundancję (Tri Force) węzłów HMI.

Oprogramowanie TRACE MODE 6 HMI/SCADA posiada własną bardzo wydajną bazę danych SIAD/SQL™ 6, działającą w czasie rzeczywistym, zoptymalizowaną pod kątem szybkiego zapisywania danych. Dane są nie tylko szybko zapisywane do SIAD/SQL™ 6, lecz mogą być także wykorzystane do przetwarzania statystycznego w czasie rzeczywistym, mogą być także wyświetlone na ekranach HMI i wykorzystane w programach z bieżącymi danymi do statystycznego sterowania procesami (SPC).

Przy tworzeniu oprogramowania TRACE MODE 6 HMI/SCADA specjalną uwagę zwrócono na integrację z bazami danych i innymi aplikacjami. Dzięki temu wspiera ono najbardziej popularne interfejsy: ODBC, OPC, ActiveX, DDE. Dla łatwiejszej interakcji z zewnętrznymi bazami danych, IDE oprogramowania TRACE MODE zawiera wbudowany edytor zapytań SQL.

AdAstrA Research Group, Ltd. dba o jakość oprogramowania SCADA. Proces tworzenia oprogramowania TRACE MODE oraz wsparcia technicznego posiadają certyfikat ISO 9001:2000 przyznany przez TUV Cert (Niemcy).