Na poniższych obrazach przedstawione są przykłady spośród naszych realizacji systemów SCADA. Do naszych systemów sterowania i akwizycji danych oferujemy również komplementarne aplikacje sieciowe, pozwalające na zdalne monitorowanie stanu procesu przemysłowego. Wersję demonstracyjną takiej aplikacji można znaleźć tutaj.