W czerwcu br. dostarczyliśmy system wizualizacji pracy elewatorów zbożowych w Kobierzycach pod Wrocławiem. Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na modernizacji systemu sterowania linią produkcyjną była firma Malinowski Automatyka Przemysłowa, natomiast inwestorem MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN HBP Sp. z o.o.

Nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń sprawują dwa sterowniki FATEK Fbs-60MCR2-AC wymieniające dane między sobą po protokole czasu rzeczywistego Fatek High Speed C-Link. Do sterowników podłączone są 24 moduły wejść binarnych oraz 3 moduły wyjść binarnych, co łącznie z zasobami jednostek centralnych daje łącznie 432 wejścia oraz 120 wyjść binarnych. Sterowniki posiadają także moduły Ethernet.

Jako oprogramowanie SCADA wykorzystano TRACE MODE. Komunikuje się on ze sterownikami przez protokół Modbus. Dzięki oprogramowaniu TRACE MODE obsługa elewatorów może w każdej chwili sprawdzić stan pracy poszczególnych urządzeń. Dodatkowo każde urządzenie posiada stacyjkę, dzięki której obsługa ma możliwość wyboru trybu pracy urządzenia pomiędzy tryb auto/ręczny/0. Okno z komunikatami alarmowymi pojawia sięautomatycznie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Dodatkowo wszystkie alarmy zapisywane są w bazie danych dzięki czemu będzie możliwość przeglądania ich w przyszłości. Dodany na ekranie głównym przycisk „Pomoc zdalna” uruchamia oprogramowanie, dzięki któremu serwisanci mogą zdalnie połączyć się z komputerem zainstalowanym w dyspozytorni.

W projekcie tym wykorzystano licencję TRACE MODE IDE do utworzenia projektu oraz licencję DocRTM+ do jego uruchomienia. DocRTM+ zawiera wbudowaną bazę danych SIAD oraz generator raportów , dzięki czemu możliwe będzie w przyszłości rozszerzenie funkcjonalności projektu o archiwizację i raportowanie.