W czerwcu 2012 roku dostarczyliśmy aplikację SCADA do monitorowania parametrów pracy oczyszczalni ściekóww Starym Polu.

Za sterowanie urządzeniami oczyszczalni odpowiada PLCGE Intelligent Platform VersaMax. TRACE MODE komunikuje się z nim przy użyciu protokołu Modbus RTU. Ze sterownika odczytywane są takie dane jak status poszczególnych urządzeń, liczba godzin pracy oraz wiele innych. Operator może także zmienić poszczególne nastawy.

Wszystkie parametry pracy oczyszczalni zapisywane są do wbudowanej bazy danych SIAD . Dzięki temu jest możliwość wyświetlenia archiwalnych danych na trendach lub przejrzenia ich w formie raportu dobowego oraz miesięcznego.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego środowiska projektowego wykonanie aplikacji od podstaw zajęło naszym inżynieromtylko 2 dni!

Dostarczona licencja pozwala na bezproblemową rozbudowę systemu w przyszłości oraz na pracę w układzie tzw. „gorącej rezerwy”.